Czas trwania spotkania: 50 min.
Cena: 350 zł
Czas trwania spotkania: 50 min.
Cena: 250 zł
Czas trwania spotkania: 50 min.
Cena: 250 zł
Pakiet 5 rehabilitacji 5 x 240 zł = 1200 zł – do wykorzystania nie dłużej niż w dwa miesiące
Pakiet 10 rehabilitacji 10 x 230 zł = 2300 zł– do wykorzystania nie dłużej niż w dwa miesiące
Czas trwania spotkania: 50 min.
Cena: 200 zł

PROMOCJA ZDROWIA

Czas trwania spotkania: 1,5 h
Cena: 400 zł
Czas trwania spotkania: 1,5 h
Cena: 300 zł
Pakiet 5x – 1450 zł – do wykorzystania nie dłużej niż w miesiąc
Czas trwania spotkania: 90 min.
Cena: 500 zł